ALOPECIA – VRSTE

ALOPECIA AREATA

ALOPECIA TOTALIS

ALOPECIA UNIVERSALIS

ANDROGENA ALOPECIA

vrste alopecije

Postoje još neki tipovi i podvrste u zavisnosti od kriterijuma klasifikacije, prema izgledu i uzroku nastajanja. Više o vrstama i klasifikaciji alopecie možete pročitati ovde: link1 i link2.

Prirodni lek-Melem uspešno leči alopeciu areatu u više od 90% slučajeva , i u više od 60 % slučajeva alopeciu totalis, koja je nastala kao posledica alopecie areate uz potpunu I redovnu primenu u veoma kratkom vremenu, svega 3 do 6 nedelja.

Melem ne leči alopeciu universalis i androgenu alopeciu (alopecia geneza).

Alopecia areata lecenje - prirodni lek
Alopecia universalis

 

Alopecia areata - prirodni lek- universalis
Alopecia totalis

Alopecia areata lek - alopecia geneza
Alopecia geneza

Alopecia areata melem
Alopecia areata